Hoe werkt de CRT-591-H kaartdispenser?

Hoe werkt de CRT-591-H kaartdispenser?

201912181750002581871

Wanneer de kaart wordt ingeschakeld, detecteert de kaartdispenser automatisch alle foto-elektrische sensoren om te detecteren of de kaart zich in een voor-lege toestand of een lege toestand (met alarmsignaal en zoemende output) bevindt en het signaal van de wegkantinductor, toetsaanslagingang test ; automatisch vooraf instellen van de kaart op de gewenste positie; kaarten met hoge snelheid uitgeven of veilig de ongeldige kaarten vastleggen volgens de opdracht van de systeem-client.

Na het inschakelen, als er kaarten in de stapelhouder zitten, vult de dispenser automatisch een kaart in de gleuf en voert het commando uit om de kaart naar de sleuf te verzenden terwijl een uitgiftecommando wordt ontvangen, via R / W de kaart om te verifiëren of de kaart normaal moet worden uitgegeven, indien normaal, wacht dan tot een klant de kaart uittrekt, als de kaart niet binnen een bepaalde periode is geëxtraheerd, wordt de kaart teruggevorderd; als de apparatuur tijdens de wachtperiode een niveausignaal ontvangt om terug te vorderen, dan wordt de kaart onmiddellijk teruggevorderd.